StylerBB.net

newsletter

Nowe pola w dziale download

Sopel, 09 Sie 2011
Aby ułatwić Wam korzystanie z naszych stylów dodaliśmy dwa nowe pola do naszego downloadu.
Są to: wersja phpbb i dziedziczenie. Pierwsze pole raczej nie wymaga komentarza, drugie zaś jest dość istotne. Tak jak pisaliśmy wcześniej większość z naszych stylów korzysta z dziedziczenia. Dzięki temu polu dowiecie się jaki styl podstawowy (prosilver lub subsilver2) jest wymagany do działania konkretnego stylu.